Milyen követelményei vannak a kéménynek?

A kéményekkel szemben sok követelményt kell támasztanunk. Nézzük melyek is ezek:

1. A kémény feleljen meg az érvényes szabványokban elő írt követelményeknek MSZ-04-82/1-85; MSZ EN 13384-1; MSZ EN 13384-2; MSZ EN 12391-1, 2008-as˙vagy legfrissebb Országos településrendezési és építési követelmények).

2. A kémények kürtőjét felfelé szűkíteni, a kürtő keresztmetszetét elzáró vagy csökkentő szűkítőt vagy egyéb szerkezetet beépíteni nem szabad.

3. A kémény tető feletti magasságát úgy kell meghatározni, hogy az a környezetet szikrával, pernyével és füsttel ne veszélyeztesse.

4. Új építmény építésével, bővítésével a környezetben már meglévő kémények működése nem gátolhatá. Ebben az esetben a kéményeket meg kell hosszabbítani vagy át kell alakítani.

5. Egy kéménykürtőbe csak szilárd, cseppfolyós (olaj) vagy csak gáztüzelésű készüléket szabad bekötni (az olajtüzelésű berendezéseket ma már új építésű házaknál egyáltalán nem alkalmazzák a nagy üzemelési költségük miatt).

6. A hatásos kéménymagasság (általában a rostély vagy az égő síkja, ill. a huzatmegszakító alsó éle és a kémény kitorkollása közötti függőleges távolság) szilárd tüzelés esetén nem lehet kevesebb 4,2 m-nél.

7. A kéménykürtő kitorkollása magas tetőnél legalább 0,80 m-rel a tetőgerinc, lapos tetőnél 1,2 m-rel legyen a tetősík fölött.

8. A téglalap keresztszelvényű kürtő nagyobbik oldala a kisebbik oldalnak legfeljebb másfélszerese lehet.

9. A füstgáz nem érintkezhet az épület beton-, ill. vasbeton tartászerkezetével. A kéménytestbe fa vagy más éghető anyagú szerkezet nem nyúlhat be.

10. Egyedi kéménynél egy kürtőbe csak azonos szinten lévő tüzelőberendezések köthető k be, tehát minden szintről önálló kürtőt kell indítani.

11. 14 x 14 cm-es kürtő be legfeljebb két hagyományos (szilárd) tüzelésű fűtőberendezés, míg a 14 x 20 cm és ennél nagyobb keresztmetszetű kürtőbe három szilárd tüzelés ű berendezés köthető be.

12. Kürtő nem kerülhet falcsatlakozásba, kereszteződésbe, attól legalább egy negyed tégla válassza el.

13. Azonos kéménybe csatlakozó füstcsövek betorkollási helyei között szilárd tüzelésű berendezésnél legalább 25 cm, gáztüzelés ű berendezésnél legalább 15 cm függőlegesen mért távolságnak kell lennie.

14. A kürtőtől távolabb lévő tüzelőberendezés bekötő füstcsatornájának vízszintes vetületi hossza nem lehet több 2 m-nél, és a kémény irányába legalább 10 %-kal kell emelkednie.

15. A kürtő koromzsákajtaját a végleges padlószinttő l 40 cm magasan kell elhelyezni, és fém tisztítóajtával kell ellátni.

16. Ha működő kéménybe kandallót kötünk be – függetlenül a teljesítőképességétő l – egy időben egyszerre csak az egyik berendezés üzemeltethető .

17, Kéménykürtőt csak egy irányban szabad elhúzni.

18. A kéménykürtő külső síkjának legalább 25 cm-re kell lennie az éghető anyagú nyílászáróktól és a beépített szekrényektől.

19. Az építési folyamat megszakításánál a kéményt le kell fedni, nehogy víz vagy építési törmelék kerüljön bele

20. Fém anyagú kéménytisztító ajtót kell beépíteni minden magastetős épület kéményébe a padláson a járóvonal felett 80 cm-re  úgy, hogy balesetmentesen megközelíthető legyen.

21. Kéménytest előtt gázvezetéket min. 4 cm-re lehet vezetni.

22. A kéménytest és a füstcsatorna nem lehet határos élelmiszer-tároló helyiséggel, kamrával.

23. Az építés során a helyi és országos építési előírásokat és szabványokat, valamint az érvényben lévő balesetvédelmi szabályokat minden esetben be kell tartani.

Amint látjuk nem kevés követelménye van egy kéménynek, és bizony bármely fenti be nem tartása a kémény átvételét hiúsítja meg, aminek következménye, hogy NEM kapjuk mag a használatbavételi engedélyt.

Subscribe to RSS Feed Kövess a Twitteren!