Kémény balesetek lakásfelújítás után

Kéménybaleset

Kéménybaleseteknek nevezzük azokat a füstmérgezéseket, amikor a lakásunkban lévő, kéménybe kötött fűtőberendezés hibás működése során szén-monoxid keletkezik, és az a lakóterünkbe kerülve mérgezést okoz.

A szilárd tüzelés füstgázának visszaáramlása könnyen felismerhető, mivel csípős a szaga és átláthatatlan a halmazállapota. A földgáz esetében azonban már más a helyzet. A földgáz égése során szén-dioxid és vízgőz keletkezik. A földgázgáz égésterméke színtelen és szagtalan, igy nehezen felismerhető. A fő veszélyforrás azonban nem a szén-dioxid jelenti, hanem a szén-dioxid tartalmú égési levegő miatt létrejövő szén-monoxid. A szén-monoxid színtelen, szagtalan, mérgező gáz. A szén-monoxid továbbá könnyebb a levegőnél és éghető gáz..A mérgezési koncentráció alatt nem sokkal eufórikus érzést keríthet minket hatalmába, majd amikor a töménység tovább növekszik cselekvőképtelenek leszünk és elájulunk.

A lakásfelújítás során keletkező veszélyforrások

A földgáz árának drasztikus emelkedése miatt is egyre többen végeznek utólagos hőszigetelést a lakásukon vagy családi házukon, valamint egyre többen korszerűsítik a fűtési rendszerüket. Például a nyílászárók cseréjekor a modern műanyag és fa ablakokat lecseréljük fokozott légzárású ablakokra és ajtókra. A fűtőkészülékeket korszerűbbre és jobb hatásfokúra cseréljük, ami természetesen energia-megtakarítást jelent, de ezeknek az elemeknek a cseréje a kéménybalesetek számát emelik évről évre. A balesetek számának további növekedését okozza, hogy sok esetben elhanyagoljuk a tüzelőberendezések időszakos ellenőrzését és karbantartását. Valljuk be őszintén magunknak, mikor hívtunk ki szakszervízt a kazánunkhoz egy eves ellenörző-megelőző karbantartásra?

A modern, fokozott légzárású ajtók, ablakok cseréjének sáltalában a fűtési költségek csökkentése a cél. De sok esetben sem a mi magunk, sem a kereskedő, sem a kivitelező nem mérlegeli ennek a lakás légellátására gyakorolt hatását és nem hívja fel a figyelmünket az esetleges későbbi – igen komoly – veszélyforrásokra. Igy az alapvető épületfizikai ismeretek hiányában tudtukon kívül máris életveszélyt idézhetünk elő.
A kisebbik probléma, hogy a nem megfelelő légáramlás miatt megindul a penészesedés, de néha végzetes baleset is bekövetkezhet a füstmérgezés amit a szükséges légellátás hiánya okoz.

A frissen felújított szinte légmentesen lezárt lakásunk rossz helyzetétmég fokozhatjuk is ezt az állapotot konyhai és fürdőszobai elszívók beépítésével. Így a lakásnak már csak egyetlen nyílása marad a külső tér felé a kémény, amely már légbevezető elemmé válik, még akkor is, amikor eredeti rendeltetésének megfelelően a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés füstgázait kellene kivezetnie.

Kémény ellenőrzés

A kéményseprő évente egy vagy két alkalommal ellenőrzi a tüzelőberendezések füstgázelvezető rendszerét a kéményünket. Ilyenkor azonban csak egy pillanatnyi állapotot tud ellenőrizni, amely egy résnyire nyitott ajtó miatt is megfelelő lehet. A kéményseprői vizsgálat szempontjából fontos tényező, hogy a kéményellenőrzés milyen időjárási viszonyok mellettés pontosan hogyan történt.

A tüzelőberendezés és a kémény viszonya

További veszélyforrás, hogy az egy két évtizeddel ezelőtt beépített egyfokozatú gázkazánok mára technikailag elavultak, fizikailag elhasználódtak igy érdemes lenne kicserélnünk ezeket. A készülékcsere mind a gázszolgáltató, mind a kéményseprő felé bejelentés-köteles. A korszerűbb fűtőberendezés jóbb hatásfoka alacsonyabb füstgázhőmérsékletet és csökkenő kéményhuzatot jelent.

Az a kémény, amely a régi kazánnál tökéletesen működött, a korszerű kazánnál már nem biztis hogy megfelelő, ezért előzetesen mindig el kell végezni a kémény terhelhetőségének vizsgálatát. A beépítendő fűtőkészüléket nemcsak a fűtési hálózathoz, hanem a kéményhez is illeszteni kell. A zárt égésterű modern készülékek a helyiségtől teljesen elzártak, így az égési levegőt is a szabadból, az esetek többségében duplafalu kéményből kapják.

A kéménybalesetek oka lehet még sok esetben, hogy illegális szereléseket végeznek. Ne felejtsük, hogy minden olyan gázkészülék szereléshez, amely égéstermék elvezetéssel rendelkezik, kéményseprői szakvélemény szükséges, és csak pozitív szakvélemény megszerzése után szabad üzembe helyezni azt. Nagyon fontos, hogy nem szabad elszívó ventillátorokat felszerelni nyitott égésterű berendezések mellé, mert az megszívja a kéményt és visszaszívja az égésterméket.

Fontos megértenünk azt is, hogy a kémény az épület egyik legfontosabb szerkezeti eleme, amely a káros égéstermékek biztonságos elvezetését szolgálja. A jó minőségű füst-, és gáztömör kivitelű kémények az élet és vagyonbiztonság fokozott védelme miatt kiemelten fontosak. A jól megtervezett, és modern technológiával jó anyagból készített kémények gazdaságosabb energia felhasználást és környezetkímélőbb megoldást jelentenek. A korszerű kéménnyel csökken a kéménykorrózió veszélye, a jó méretezéssel pedig a légszennyezőanyag kibocsátás is csökkenthető

Subscribe to RSS Feed Kövess a Twitteren!