Schiedel Advance kémény építés – 5.rész

Tizedik fejezet: A kémény építése (folytatás)

(39) A rögzítő csavar max. 5 cm-t állhat ki.
(40) A furatokban elhelyezett csavarokat öntsük ki a készlethez szállított kiöntő habarccsal.
(41) Az utolso kéményfej elemre hordjunk fel habarcsot és tegyük fel a könnyű beton fedkövet.
(42) A kémény fedkövet a tömítőalátét elhelyezése után, rögzítsük a szárnyasanyákkal. A két másik furatot tömítősapkákkal zárjuk le.
(43) Tegyuk be a központositó gyűrűt.
(44) Az utolsó csövet szükség szerint kell méretre vágni, ehhez helyezzük fel a torkolati kúpot.
(45) mérjuk ki a szükséges csőhosszt.
(46) Az utolsó kerámiacsőből annak beragasztása előtt vágjuk le ezt a méretű darabot.
(47) Tisztsuk meg es nedvesitsük a cső peremét, majd hordjunk fel rá samottragasztót.
(48) Helyezzük be a kémény keramiacsövet.
(49) A kémény kerámiacső felső peremét is kenjük meg samottragasztóval.
(50) A kémény fedlapra helyezve illesszük a helyére a torkolatkúpot.

A Schiedel Advance kémény építésének általános előírásai:

Csak gondos kivitelezéssel biztosítható a Schiedel Advance kéményrendszer hosszú távú, hibátlan működése. Az összeszerelést a szerelési útmutató irányadásainak pontos betartásával, valamint az építésügyi és biztonsági előírások szerint kell elvégezni, vagy bízzon meg vele egy Schiedel kémény szerelésben jártas szakembert.

Fontos információk a kéményszerelés megkezdése előtt:

1. A tisztítóajtó és a füstcsőcsatlakozók helyét és irányát már az építés előtt tisztázni kell. Az illetékes kéményseprő hatósággal egyeztetni kell a kémény felső tisztítónyílásának elhelyezkedését (tető alatt vagy fölött).
2. Amennyiben a kéménybe kiegészítő szellőztető csatornára van szükség, annak kivezető nyílásának magasságát is meg kell határozni.
3. A kémény tető alatti és/vagy feletti szabadon álló részének statikai megerősítéséhez egy külön megerősítő készlet rendelhető. Ezt a kémeny építéssel egyidőben kell elhelyezni.

Egyéb kémény kivitelezői információk:

1. A kémény felépítése előtt az alapokat elő kell készíteni.
2. A köpenytéglákat H- 10 mész-cement habarccsal vagy azonos mminőségű zsákos cementes falazó habarccsal kell összeépíteni.
3. A szellőzőcsatornákba,a sarokfuratokba és a hőszigefeiő lapokra ne kerüljön habarcs!
4. A habarcs felhordásához használjuk a habarcs-sablont!
5. A samottelemeket a Schiedel tubusos hézagkittel kell összeépíteni. Figyelem: a ragasztó +5’C alatt nem köt. Ragasztás előtt a csővégeket portalanítsuk és nedvesítsük meg.
6. Ha megszakítjuk a kémény építési folyamatát, akkor a kéményt fedjük be, nehogy Víz vagy építési tórmelék kerüljön bele.

A kémény felépítése a füstcső csatlakozóig

A Schiedel Advance kéményrendszer lehetővé teszi az égéstermékek elvezetését mind a szilárd, mind a folyékony tüzetőanyaggal, mind pedig a gázzal működő tüzelőberendezések esetében. A kémény építésének megkezdése előtt a kazán típusát, nagyságát, a kondenzvíz elvezetés csatlakozási pontját és a kazán füstcső csatlakozásának magasságát egyeztetni kell a gépész tervezővel vagy a fűtésszerelővel.

A kéményhez szállított, komplett füstcsőcsatlakozó csomag lehetővé teszi a kémény füstcsőcsatlakozás tengelyének meghatározásat a kémény magassága szerint. 1.16 m-től 2,81 m-ig 0,33 m-es lépcsőben anélkül, hogy a kerámiacsövet vágni kellene. Amennyiben a füstcsőcsatlakozó 1.16 m magasságban kell, hogy legyen, akkor az építést az 1.1 – 3.8. pontok szerint kell elvégezni. Amennyiben magasabban kell elhelyezni, akkor a tisztító nyílásos elem és
a füstcsőcsatlakozós elem közé be kell építeni a kópenytéglából, a kerámiacsőből és a szigetelőlapból annyit, amennyi a magasság eléréséhez szükséges.

A szigetelőlemezeket úgy kell felhelyezni, hogy a szigetelés folyamatos legyen.

A tisztítóajtós csatlakozó elemnél a szigetelőlapot úgy kell visszavagni, hogy biztosítsa a csatlakozó csonk szabad elérését.

A kémény ismétlődő elemeinek építése

A kémény füstcsőcsatlakozója utáni szakaszának építését, a felső tisztító ajtóig (amennyiben az szükséges), illetve a torkolatig tartó részének standard építési lépéseit a “kémény építése és befejezése” részben lévő ábrák mutatják be. A szigetelőlemezeket úgy kell elhelyezni, hogy egymáshoz csatlakozó élei a kópenytégla falának felénél legyenek.

A kémény statikus megerősítése

A magasan a tető fölött kiálló, vagy a tető alatt hosszan szabadon álló kéményeket meg kell erősíteni. Ehhez a Schiedel megerősítő készletet ajánljuk, amit különböző hosszúságban forgalmaznak. A megerősítő szárakat a köpenytégla sarkaiban lévő furatokba kell behelyezni és kiöntő habarccsal rögzíteni. Ügyelni kell a gondos megépítésre, és külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szárak a felső köpenytégla fölött kb. 5 cm magasan érjenek Véget. Figyeljünk arra is, hogy megfelelő oldalsó megtámasztás legyen a födémnél vagy a tetőátvezetésnél.

Ha a szaruközt nem betonozzák ki, akkor be kell építeni a Schiedel kéménytámasztó szerkezetet. Ezt a tetőszaruk alá/fölé vagy közé lehet behelyezni. Különösen látható tetőszékkialakításoknál van nagy jelentősége.

A kémény építésének befejezése

A kéménytorkolat kialakítása előtt fedlapot, vagy kész kéményfejet kell felhelyezni. A torkolati kúpot használjuk mérőeszközként és mérjük le a hiányzó cső magasságot. A kívánt méretet rajzoljuk a csőre és vágjuk le (a tokos csővég esik le). A ragasztási felületet tisztítsuk meg. Alaposan kenjük be ragasztóvat. Helyezzük be a profilcső darabot, a sima csővég áll felfelé.

Kenjük be ezt a végét is ragasztóval. Tegyük helyére a torkolati kúpot. A kinyomódó hézagkittet töröljük le. A helyszínen öntött, monolit fedkő esetén fém zsaluzó elemet kell rendelni és használni lásd: „A monolit fedkövek kivitelezése” részben teírtakat. Ez az alkatrész biztosítja a keramia betetétek körül szükséges szabad hatáguláási területet.

FONTOS: A FEDLAPOT AZ UTOLSÓ KERÁMIACSŐ BEÉPITÉSE ELŐTT KELL ELHELYEZNI (ILLETVE KIVITELEZNI).

Befejező munkálatok

2 darab fém szögvas segítségével be kell építeni a lábazati előlapot. 4 darab fém szögvas segítségével be kell építeni az füstcsőcsatlakozó előlapokat. Fel kelt szerelni a tisztító ajtót és a kéményt be kell vakolni.

Egészségügyi és biztonsági előírások a kémény építésénél

A kemenyelemek termeszetes nyersanyagok felhasználásával készültek. Ezek a nyersanyagok bizonyos mennyiségű kristályos szitíciumdioxidot tartalmaznak. A termékek vágása, fúrása bizonyos mennyiségű belélegezhető szilícium-dioxid port szabadít fel. A sok porral járó munkavégzés tudő betegségeket (szilikózis) okozhat, és nagymértékben növeli a tüdőrák kialakulását.

A kémény építése során előírt védőeszközök

Vágás és csiszolás kozben előírás a P3/FFP3 típusú védőálarc használata. Vágás és csiszolás előtt kotelező az eszkozök ellenőrzése. A vágást vizesen kell végezni, valamint gondoskodni a por elszivásáról. Védeni kell a szemet, a fület és a légjáratokat.

Vége.

Subscribe to RSS Feed Kövess a Twitteren!